притисни ентер »

НАЈНОВО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОТВРДИ: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни
НАЈНОВО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОТВРДИ: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

НАЈНОВО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОТВРДИ: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

Истражување на научниците се сосредоточува на тоа дека луѓето со екстремистички ставови имаат тенденција да гледаат на светот во црно-бело… „Според нашето истражување, човековиот мозок се води според идеологиите по коишто сме избрале да живееме. Луѓето кои се залагаат за екстремистички ставови имаат тенденција да извршуваат помалку сложени ментални

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови се помалку способни

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови се помалку способни

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови се помалку способни Луѓето со екстремистички погледи кон светот се помалку способни да извршуваат сложени умствени задачи, и се изложени на поголем ризик од радикализација, покажува ново истражување на Универзитетот на Кембриџ, САД. Откритието на научниците се сосредоточува на тоа дека луѓето со екстремистички

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

Луѓето со екстремистички погледи кон светот се помалку способни да извршуваат сложени умствени задачи, и се изложени на поголем ризик од радикализација, покажува ново истражување на Универзитетот на Кембриџ, САД. Откритието на научниците се сосредоточува на тоа дека луѓето со екстремистички ставови имаат тенденција да гледаат на светот во црно-бело…

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

Луѓето со екстремистички погледи кон светот се помалку способни да извршуваат сложени умствени задачи, и се изложени на поголем ризик од радикализација, покажува ново истражување на Универзитетот на Кембриџ, САД. Откритието на научниците се сосредоточува на тоа дека луѓето со екстремистички ставови имаат тенденција да гледаат на светот во црно-бело…

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови се помалку способни

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови се помалку способни

Луѓето со екстремистички погледи кон светот се помалку способни да извршуваат сложени умствени задачи, и се изложени на поголем ризик од радикализација, покажува ново истражување на Универзитетот на Кембриџ, САД. Откритието на научниците се сосредоточува на тоа дека луѓето со екстремистички ставови имаат тенденција да гледаат на светот во црно-бело…

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

Луѓето со екстремистички погледи кон светот се помалку способни да извршуваат сложени умствени задачи, и се изложени на поголем ризик од радикализација, покажува ново истражување на Универзитетот на Кембриџ.

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

Истражување: Луѓето со екстремистички ставови ce помалку способни

– Луѓето со екстремистички погледи кон светот се помалку способни да извршуваат сложени умствени задачи, и се изложени на поголем ризик од радикализација, покажува ново истражување на Универзитетот на Кембриџ, САД. Откритието на научниците се сосредоточува на тоа дека луѓето со екстремистички ставови имаат тенденција да гледаат на светот во црно-бело…