притисни ентер »

Cogito, ergo sum
Cogito, ergo sum

Cogito, ergo sum

„Мислам, затоа и постојам“ е познатата Декартова парадигма која говори за коренот на кој што почива западната современа филозофија. На нејзините постулати, е изградена целата космологија која ја стави индивидуата на пиедесталот на планетарните случувања и достигнувања. Целата научна и световна цивилизациска мисла, со векови, од темниот среден век до

Cogito, ergo sum

Cogito, ergo sum

„Мислам, затоа и постојам“ е познатата Декартова парадигма која говори за коренот на кој што почива западната современа филозофија. На нејзините постулати, е изградена целата космологија која ја стави индивидуата на пиедесталот на планетарните случувања и достигнувања. Целата научна и световна цивилизациска мисла, со векови, од темниот среден век до