притисни ентер »

Нацрт-национална стратегијаза децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија
Нацрт-национална стратегијаза децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Нацрт-национална стратегијаза децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Воведување целосна забрана за телесно казнување на деца, криминализација на семејно насилство и ефикасен систем за превенција и надзор. Тоа го предвидува нацрт-национална стратегија за детето во Бугарија за периодот 2019 – 2030 година, објавена за јавна дискусија. Една од целите е да се создаде детски правосуден систем што ги штити нивните права

Нацрт-национална стратегијаза децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Нацрт-национална стратегијаза децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Воведување целосна забрана за телесно казнување на деца, криминализација на семејно насилство и ефикасен систем за превенција и надзор. Тоа го предвидува нацрт-национална стратегија за детето во Бугарија  за периодот 2019 – 2030 година,  објавена за јавна дискусија. Една од целите е да се создаде детски правосуден систем што  ги штити нивните права

Нацрт-национална стратегија за децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат во сиромаштија

Нацрт-национална стратегија за децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат во сиромаштија

Воведување целосна забрана за телесно казнување на деца, криминализација на семејно насилство и ефикасен систем за превенција и надзор. Тоа го предвидува нацрт-национална стратегија за детето во Бугарија  за периодот 2019 – 2030 година, објавена за јавна дискусија. Една од целите е да се создаде детски правосуден систем што  ги штити нивните права

Нацрт-национална стратегијаза децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Нацрт-национална стратегијаза децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Воведување целосна забрана за телесно казнување на деца, криминализација на семејно насилство и ефикасен систем за превенција и надзор. Тоа го предвидува нацрт-национална стратегија за детето во Бугарија  за периодот 2019 – 2030 година,  објавена за јавна дискусија. Една од целите е да се создаде детски правосуден систем што  ги штити нивните права

Нацрт-национална стратегија за децата во Бугарија – речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Нацрт-национална стратегија за децата во Бугарија – речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Воведување целосна забрана за телесно казнување на деца, криминализација на семејно насилство и ефикасен систем за превенција и надзор. Тоа го предвидува нацрт-национална стратегија за детето во Бугарија за периодот 2019 – 2030 година, објавена за јавна дискусија. Една од целите е да се создаде детски правосуден систем што ги штити нивните права

Нацрт-национална стратегијаза децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Нацрт-национална стратегијаза децата во Бугарија – Речиси 500.000 деца живеат соочени со сиромаштија

Софија, 12 јануари 2109 (МИА) – Воведување целосна забрана за телесно казнување на деца, криминализација на семејно насилство и ефикасен систем за превенција и надзор. Тоа го предвидува нацрт-национална стратегија за детето во Бугарија  за периодот 2019 – 2030 година,  објавена за јавна дискусија. Една од целите е да се создаде детски правосуден систем