притисни ентер »

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Буфталмус и Дишен мускулна дистрофија
Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Буфталмус и Дишен мускулна дистрофија

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Буфталмус и Дишен мускулна дистрофија

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој оваа година е редок по своите ретки 29 дена и во месецот кој пациентите со ретки болести го идентификуваат како свој, по шести пат Здружението „Ретко е да си редок“ секој ден во февруари ќе објавува текстови со кои јавноста поблиску ќе се запознае со ретките болести од кои заболува и со кои се

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Дишен мускулна дистрофија

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Дишен мускулна дистрофија

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој оваа година е редок по своите ретки 29 дена и во месецот кој пациентите со ретки болести го идентификуваат како свој, по шести пат редакцијата на „Република“ во соработка со Здружението „Ретко е да си редок“ секој ден во февруари ќе објавува текстови со кои јавноста поблиску ќе се запознае со

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Дишен мускулна дистрофија

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Дишен мускулна дистрофија

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој оваа година е редок по своите ретки 29 дена и во месецот кој пациентите со ретки болести го идентификуваат како свој, по шести пат редакцијата на „Република“ во соработка со Здружението „Ретко е да си редок“ секој ден во февруари ќе објавува текстови со кои јавноста поблиску ќе се запознае со

Ги запознаваме ретките болести: ДИШЕН МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА

Ги запознаваме ретките болести: ДИШЕН МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој оваа година е редок по своите ретки 29 дена и во месецот кој пациентите со ретки болести го идентификуваат како свој, по шести пат ќе се обидеме поблиску да ве запознаеме со ретките болести од кои заболува и со кои се соочува и живее населението од Охридско-струшкиот Регион. Да ги дознаеме предизвиците

Ги запознаваме ретките болести: Душенова мускулна дистрофија (ДМД)

Ги запознаваме ретките болести: Душенова мускулна дистрофија (ДМД)

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој оваа година е редок по своите ретки 29 дена и во месецот кој пациентите со ретки болести го идентификуваат како СВОЈ, по шести пат ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со ретките болести од кои заболува и со кои се соочува и живее населението од нашиот охридско – струшки регион. Да ги дознаеме

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Буфталмус

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Буфталмус

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој оваа година е редок по своите ретки 29 дена и во месецот кој пациентите со ретки болести го идентификуваат како свој, по шести пат редакцијата на „Република“ во соработка со Здружението „Ретко е да си редок“ секој ден во февруари ќе објавува текстови со кои јавноста поблиску ќе се запознае со

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Буфталмус

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион: Буфталмус

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој оваа година е редок по своите ретки 29 дена и во месецот кој пациентите со ретки болести го идентификуваат како свој, по шести пат редакцијата на „Република“ во соработка со Здружението „Ретко е да си редок“ секој ден во февруари ќе објавува текстови со кои јавноста поблиску ќе се запознае со

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион 2024 – БИРДШОТ ХОРИОРЕТИНОПАТИЈА

Ги запознаваме ретките болести во охридско – струшкиот регион 2024 – БИРДШОТ ХОРИОРЕТИНОПАТИЈА

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој оваа година е редок по своите ретки 29 дена и во месецот кој пациентите со ретки болести го идентификуваат како СВОЈ , по шести пат ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со ретките болести од кои заболува и со кои се соочува и живее населението од нашиот охридско – струшки регион. Да ги дознаеме

Ги запознаваме ретките болести: БУФТАЛМУС

Ги запознаваме ретките болести: БУФТАЛМУС

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој оваа година е редок по своите ретки 29 дена и во месецот кој пациентите со ретки болести го идентификуваат како свој, по шести пат ќе се обидеме поблиску да ве запознаеме со ретките болести од кои заболува и со кои се соочува и живее населението од Охридско-струшкиот Регион. Да ги дознаеме предизвиците