притисни ентер »

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Германците со порака до војската на САД: Американци, заминете од нашата земја!

Повеќето граѓани на Германија е против зголемување на воениот буџет кои бара американскиот претседател Доналд Трамп со што Берлин ќе си ги заврши своите обврски кон НАТО, додека мнозинството е за повлекување на американската војска од Германија. "Само 15 отсто од испитаниците е за зголемување на германските издатоци за вооружените сили од сега постоечкиот