притисни ентер »

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството има недостигот на квалификувана работна сила
Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството има недостигот на квалификувана работна сила

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството има недостигот на квалификувана работна сила

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули 2019 година е намален за 0.1 процентен поен во однос на јуни 2019 година и изнесува 21.2, а во однос на јули 2018 година е зголемен за 1.3 процентни поени. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јули 2019, во однос

Прометот во индустријата на домашниот пазар со пораст кај капиталните производи за 53.2 %

Прометот во индустријата на домашниот пазар со пораст кај капиталните производи за 53.2 %

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата, вкупно, во јуни 2019 година, во однос на јуни 2018 година, изнесува 95.3. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во јуни 2019 година, во однос на јуни 2018 година, бележи опаѓање кај Интермедијарни производи, освен енергија за 5.3 %,

Прометот во индустријата зголемен за 9,5% во однос на ланското прво полугодие

Прометот во индустријата зголемен за 9,5% во однос на ланското прво полугодие

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. индустријаСпоред главните индустриски групи, вкупниот промет во

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули 2019 година е намален за 0.1 процентен

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули 2019 година е намален за 0.1 процентен

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули 2019 година е намален за 0.1 процентен поен во однос на јуни 2019 година и изнесува 21.2, а во однос на јули 2018 година е зголемен за 1.3 процентни поени, објави Државниот Завод за статистика. Состојбата на обезбеденоста на производството

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Се намалува прометот во индустријата, понеповолна и економската состојба во преработувачката индустрија

Се намалува прометот во индустријата, понеповолна и економската состојба во преработувачката индустрија

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот период од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Во преработувачката индустрија економската состојба е понеповолна во јули

Во преработувачката индустрија економската состојба е понеповолна во јули

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јули 2019 година изнесува 69,5  проценти од нормалното искористување. Според оценката на раководителите на фирмите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули во однос на јуни годинава е намален за 0,1 процентен поен и изнесува 21,2, а во однос на јули лани е зголемен

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата намален на месечно, зголемен на годишно ниво

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата

Прометот во индустријата зголемен за 9,5% во споредба со ланското прво полугодие

Прометот во индустријата зголемен за 9,5% во споредба со ланското прво полугодие

Прометот во индустријата, вкупно, во јуни во однос на мај годинава се намалил за 7,5 отсто, а споредено со јуни лани за 4,7 отсто, додека во првата половина од годинава во однос на истиот пероид од минатата година се зголемил за 9,5 отсто, објави денеска Државниот завод за статистика. Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата