притисни ентер »

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска
Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Во последните десет години, се помалку двојки во Хрватска се одлучиле да стапат во брак. Според официјалната статистика минатата година склучени се 19.921 бракови, додека нивниот број во 2009 година изнесувал 22.382 бракови. Според хрватскиот Државен завод за статистика во изминатата деценија најмалку бракови се склучени во 2013 година – 19.146. Минатата

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Во последните десет години, се помалку двојки во Хрватска се одлучиле да стапат во брак. Според официјалната статистика минатата година склучени се 19.921 бракови, додека нивниот број во 2009 година изнесувал 22.382 бракови. Според хрватскиот Државен завод за статистика во изминатата деценија најмалку бракови се склучени во 2013 година – 19.146. Минатата

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Во последните десет години, се помалку двојки во Хрватска се одлучиле да стапат во брак. Според официјалната статистика минатата година склучени се 19.921 бракови, додека нивниот број во 2009 година изнесувал 22.382 бракови. Според хрватскиот Државен завод за статистика во изминатата деценија најмалку бракови се склучени во 2013 година – 19.146. Минатата

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

– Во последните десет години, се помалку двојки во Хрватска се одлучиле да стапат во брак. Според официјалната статистика минатата година склучени се 19.921 бракови, додека нивниот број во 2009 година изнесувал 22.382 бракови. Според хрватскиот Државен завод за статистика во изминатата деценија најмалку бракови се склучени во 2013 година – 19.146.

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска Во последните десет години, се помалку двојки во Хрватска се одлучиле да стапат во брак. Според официјалната статистика минатата година склучени се 19.921 бракови, додека нивниот број во 2009 година изнесувал 22.382 бракови. Според хрватскиот Државен завод за статистика во изминатата

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Во последните десет години, се помалку двојки во Хрватска се одлучиле да стапат во брак. Според официјалната статистика минатата година склучени се 19.921 бракови, додека нивниот број во 2009 година изнесувал 22.382 бракови Загреб, 14 февруари 2020 (МИА) – Во последните десет години, се помалку двојки во Хрватска се одлучиле да стапат во брак. Според

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Последната деценија опаѓа бројот на склучени бракови во Хрватска

Во последните десет години, се помалку двојки во Хрватска се одлучиле да стапат во брак. Според официјалната статистика минатата година склучени се 19.921 бракови, додека нивниот број во 2009 година изнесувал 22.382 бракови. Според хрватскиот Државен завод за статистика во изминатата деценија најмалку бракови се склучени во 2013 година – 19.146. Минатата

Сѐ помалку двојки во Хрватска се одлучуваат да стапат во брак

Сѐ помалку двојки во Хрватска се одлучуваат да стапат во брак

Според хрватскиот Државен завод за статистика во изминатата деценија најмалку бракови се склучени во 2013 година – 19.146. Во последните десет години, се помалку двојки во Хрватска се одлучиле да стапат во брак. Според официјалната статистика минатата година склучени се 19.921 бракови, додека нивниот број во 2009 година изнесувал 22.382 бракови. Според