притисни ентер »

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА: Комуналните редари изрекоа 10 парични казни
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА: Комуналните редари изрекоа 10 парични казни

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА: Комуналните редари изрекоа 10 парични казни

Десет парични казни изрекле комуналните инспектори и комуналните редари на општина Кисела Вода во последниот квартал од оваа година. Казните во висина од 50 евра се изречени за прекршоци сторени согласно Законот за јавна чистота (оставање на градежен материјал, оставање на ѓубре, како и продажба на земјоделски производи на јавна површина). Извршени

Инспекторите во Кисела Вода со зајакнати контроли

Инспекторите во Кисела Вода со зајакнати контроли

Во текот на последниот квартал од тековната година, овластениот комунален инспектор и овластените комунални редари во Општина Кисела Вода изрекле 10 парични казни во висина од 50 евра во денарска противвредност за прекршоци сторени  согласно Законот за јавна чистота (оставање на градежен материја, оставање на ѓубре како и продажба на земјоделски производи

Инспекторите од Кисела Вода казниле 10 граѓани за оставање ѓубре и шут

Инспекторите од Кисела Вода казниле 10 граѓани за оставање ѓубре и шут

Општина Кисела Вода информира дека во текот на последниот квартал од тековната година, овластениот комунален инспектор и овластените комунални редари изрекле 10 парични казни во висина од 50 евра во денарска противвредност за прекршоци сторени согласно Законот за јавна чистота (оставање на градежен материјал, оставање на ѓубре и продажба на земјоделски

Казнети жители на Кисела Вода за прекршување на Законот за јавна чистота

Казнети жители на Кисела Вода за прекршување на Законот за јавна чистота

Овластениот комунален инспектор и овластените комунални редари на општина Кисела Вода во текот на последниот квартал од годинава изрекле 10 парични казни во висина од 50 евра во денарска противвредност за прекршоци сторени согласно Законот за јавна чистота (оставање на градежен материја, оставање на ѓубре како и продажба на земјоделски производи на

Во општина Кисела Вода изречени 10 казни од по 50 евра за прекршување на Законот за јавна чистота

Во општина Кисела Вода изречени 10 казни од по 50 евра за прекршување на Законот за јавна чистота

Како што информираат од општината, извршени се повеќе контроли во однос на палење оган на јавна површина при што на физичките лица им се изречени опомени. Воедно, извршени се и инспекциски надзори на градилишта при што е констатирано дека товарните моторни возила редовно ги чистат тркалата при влегување во сообраќај. -Овластените инспектори за животна

Во  општина Кисела Вода изречени 10 казни од по 50 евра за прекршување на Законот за јавна чистота

Во општина Кисела Вода изречени 10 казни од по 50 евра за прекршување на Законот за јавна чистота

Како што информираат од општината, извршени се повеќе контроли во однос на палење оган на јавна површина при што на физичките лица им се изречени опомени. Воедно, извршени се и инспекциски надзори на градилишта при што е констатирано дека товарните моторни возила редовно ги чистат тркалата при влегување во сообраќај. -Овластените инспектори за животна

Инспекторите од Кисела Вода казниле 10 граѓани за оставање ѓубре и шут

Инспекторите од Кисела Вода казниле 10 граѓани за оставање ѓубре и шут

Општина Кисела Вода информира дека во текот на последниот квартал од тековната година, овластениот комунален инспектор и овластените комунални редари изрекле 10 парични казни во висина од 50 евра во денарска противвредност за прекршоци сторени согласно Законот за јавна чистота (оставање на градежен материјал, оставање на ѓубре и продажба на земјоделски

Во општина Кисела Вода изречени 10 казни од по 50 евра за прекршување на Законот за јавна чистота

Во општина Кисела Вода изречени 10 казни од по 50 евра за прекршување на Законот за јавна чистота

Овластениот комунален инспектор и овластените комунални редари на општина Кисела Вода во текот на последниот квартал од годинава изрекле 10 парични казни во висина од 50 евра во денарска противвредност за прекршоци сторени  согласно Законот за јавна чистота (оставање на градежен материја, оставање на ѓубре како и продажба на земјоделски производи на