притисни ентер »

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за  реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на  лифтови
Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за  реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на  лифтови

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови

И оваа година Општина Кисела Вода излегува со сет мерки за финансиска поддршка на своите жители. Објавени се јавни повици за субвенционирање на набавка на печки за пелети, за кофинансирање при набавка на термоизолациски материјали за реконструкција на фасади на станбени згради, како и за поправка и санација на постоечки лифтови во згради на подрачјето

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

И оваа година Општина Кисела Вода излегува со сет мерки за финансиска поддршка на своите жители. Денес се објавени јавни повици за субвенционирање на набавка на печки за пелети, за кофинансирање при набавка на термоизолациони материјали за реконструкција на фасади на станбени згради, како и за поправка и санација на постоечки лифтови во станбени згради

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови

И оваа година Општина Кисела Вода излегува со сет мерки за финансиска поддршка на своите жители. Денес се објавени јавни повици за субвенционирање на набавка на печки за пелети, за кофинансирање при набавка на термоизолациони материјали за реконструкција на фасади на станбени згради, како и за поправка и санација на постоечки лифтови во станбени згради

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

И оваа година Општина Кисела Вода излегува со сет мерки за финансиска поддршка на своите жители. Денес се објавени јавни повици за субвенционирање на набавка на печки за пелети, за кофинансирање при набавка на термоизолациони материјали за реконструкција на фасади на станбени згради, како и за поправка и санација на постоечки лифтови во станбени згради

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови

И оваа година Општина Кисела Вода излегува со сет мерки за финансиска поддршка на своите жители. Денес се објавени јавни повици за субвенционирање на набавка на печки за пелети, за кофинансирање при набавка на термоизолациони материјали за реконструкција на фасади на станбени згради, како и за поправка и санација на постоечки лифтови во станбени згради

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

И оваа година Општина Кисела Вода излегува со сет мерки за финансиска поддршка на своите жители. Денес се објавени јавни повици за субвенционирање на набавка на печки за пелети, за кофинансирање при набавка на термоизолациони материјали за реконструкција на фасади на станбени згради, како и за поправка и санација на постоечки лифтови во станбени згради

Општина Кисела Вода доделува субвенциии за печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови

Општина Кисела Вода доделува субвенциии за печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови

Општина Кисела Вода ќе доделува субвенциии за печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови. Објавени се јавни повици за субвенционирање на набавка на печки за пелети, за кофинансирање при набавка на термоизолациони материјали за реконструкција на фасади на станбени згради, како и за поправка и санација

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

И оваа година Општина Кисела Вода излегува со сет мерки за финансиска поддршка на своите жители. Денес се објавени јавни повици за субвенционирање на набавка на печки за пелети, за кофинансирање при набавка на термоизолациони материјали за реконструкција на фасади на станбени згради, како и за поправка и санација на постоечки лифтови во станбени згради

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасади на станбени згради и поправка на лифтови, наскоро субвенции и за пелети и огревно дрво

И оваа година Општина Кисела Вода излегува со сет мерки за финансиска поддршка на своите жители. Денес се објавени јавни повици за субвенционирање на набавка на печки за пелети, за кофинансирање при набавка на термоизолациони материјали за реконструкција на фасади на станбени згради, како и за поправка и санација на постоечки лифтови во станбени згради