притисни ентер »

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот
Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Ова го отежнува функционирањето на градот како систем и создава бројни проблеми, не само од оперативна, административна и финансиска перспектива, туку и од аспект на животната средина. Ова беше потврдено и со пресметаниот отпечаток врз животната средина, што е крајно неповолен, соопшти Град Скопје. Успехот во политиките и мерките развиени на локално

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Во Скопје живее една третина од населението во земјата и големите дневни миграции од другите делови на земјата секојдневно го зголемуваат бројот на луѓе во градот. Ова го отежнува функционирањето на градот како систем и создава бројни проблеми, не само од оперативна, административна и финансиска перспектива, туку и од аспект на животната средина. Ова

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Во Скопје живее една третина од населението во земјата и големите дневни миграции од другите делови на земјата секојдневно го зголемуваат бројот на луѓе во градот. Ова го отежнува функционирањето на градот како систем и создава бројни проблеми, не само од оперативна, административна и финансиска перспектива, туку и од аспект на животната средина. Ова

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Во Скопје живее една третина од населението во земјата и големите дневни миграции од другите делови на земјата секојдневно го зголемуваат бројот на луѓе во градот. Ова го отежнува функционирањето на градот како систем и создава бројни проблеми, не само од оперативна, административна и финансиска перспектива, туку и од аспект на животната средина. Ова

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Во Скопје живее една третина од населението во земјата и големите дневни миграции од другите делови на земјата секојдневно го зголемуваат бројот на луѓе во градот. Ова го отежнува функционирањето на градот како систем и создава бројни проблеми, не само од оперативна, административна и финансиска перспектива, туку и од аспект на животната средина. Ова

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

-Во Скопје живее една третина од населението во земјата и големите дневни миграции од другите делови на земјата секојдневно го зголемуваат бројот на луѓе во градот. Ова го отежнува функционирањето на градот како систем и создава бројни проблеми, не само од оперативна, административна и финансиска перспектива, туку и од аспект на животната средина.

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Во Скопје живее една третина од населението во земјата и големите дневни миграции од другите делови на земјата секојдневно го зголемуваат бројот на луѓе во градот. Ова го отежнува функционирањето на градот како систем и создава бројни проблеми, не само од оперативна, административна и финансиска перспектива, туку и од аспект на животната средина. Ова

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Град Скопје поддржа подготовка на студии за идентификување на проблемите во функционирањето на градот

Во Скопје живее една третина од населението во земјата и големите дневни миграции од другите делови на земјата секојдневно го зголемуваат бројот на луѓе во градот. Ова го отежнува функционирањето на градот како систем и создава бројни проблеми, не само од оперативна, административна и финансиска перспектива, туку и од аспект на животната средина. Ова