притисни ентер »

Тражу гу књигу ”Како се живи подугачко” и никако не можу да гу најду…
Тражу гу књигу ”Како се живи подугачко” и никако не можу да гу најду…

Тражу гу књигу ”Како се живи подугачко” и никако не можу да гу најду…

Муж гу прашуе жену: – Што тражиш по собу? – Тражу гу књигу ”Како се живи подугачко” и никако не можу да гу најду… – И нема да гу најдеш, ја гу запали! – Зашто? – Затој што почна мајка ти да гу чита!