притисни ентер »

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ
Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борба против сивата економија се трите клучни предизвици кои ќе се опфатат во Програмата за економски реформи 2020-2022, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на Економскиот и финансиски дијалог меѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција, кој се

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите економски приоритети на патот кон ЕУ

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите економски приоритети на патот кон ЕУ

Намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борбата против сивата економија се трите клучни предизвици кои ќе се опфатат во Програмата за економски реформи 2020 – 2022, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на Економскиот и финансиски дијалог помеѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција, којшто

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борбата против сивата економија се трите клучни предизвици кои ќе се опфатат во Програмата за економски реформи 2020-2022, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на Економскиот и финансиски дијалог помеѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција, кој

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борбата против сивата економија се трите клучни предизвици кои ќе се опфатат во Програмата за економски реформи 2020-2022, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на Економскиот и финансиски дијалог помеѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција, кој

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борбата против сивата економија се трите клучни предизвици кои ќе се опфатат во Програмата за економски реформи 2020-2022, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на Економскиот и финансиски дијалог помеѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција, кој

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Тој посочи дека преку Рамката за соработка со Светска банка ќе се обезбеди поддршка за привлекување на странски директни инвестиции од високо продуктивни и извозно ориентирани сектори. Намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борбата против сивата економија се трите клучни предизвици кои

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борба против сивата економија се трите клучни предизвици кои ќе се опфатат во Програмата за економски реформи 2020-2022, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на Економскиот и финансиски дијалог меѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција, кој се

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борбата против сивата економија се трите клучни предизвици кои ќе се опфатат во Програмата за економски реформи 2020-2022, истакна министерот за финансии, Драган Тевдовски, на Економскиот и финансиски дијалог помеѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција, кој

Европската комисија високо ја оцени реализацијата на Програмата за економски развој

Европската комисија високо ја оцени реализацијата на Програмата за економски развој

Во обраќањето министерот за финансии Драган Тевдовски рече дека три клучни приоритети во Програмата за економски реформи 2020-2022 се намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борба против сивата економија. Македонија и Албанија од регионот имаат највисока реализација на проектите и мерките

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Тевдовски: Вмрежување на фирмите и работни места за младите се економски приоритети на патот кон ЕУ

Намалување на невработеноста кај младите, интегрирање на домашните компании на меѓународните пазари и борба против сивата економија се трите клучни предизвици кои ќе се опфатат во Програмата за економски реформи 2020-2022, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на Економскиот и финансиски дијалог меѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција, кој се