притисни ентер »

Кратка историја на универзумот: создавање и еволуција на структурите
Кратка историја на универзумот: создавање и еволуција на структурите

Кратка историја на универзумот: создавање и еволуција на структурите

Планетите, ѕвездите, маглините, галаксиите и сите останати небесни тела коишто можеме да ги набљудуваме на ноќното небо се производ на 13,8 милијарди години космичка еволуција. Во првиот дел дадовме краток преглед на првите 400 000 години од настанокот на универзумот коишто се недостапни за набљудување. Од крајот на оваа епоха ни доаѓа космичкото позадинско