притисни ентер »

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Американскиот мировен корпус во земјава и годинава ќа ангажира волонтери кои е предвидено да се вклучат во работата на основните и средните училишта во земјата, со цел придонес кон подобрувањето на квалитетот на наставата, особено на часовите по англиски јазик. Ова беше истакнато на средбата помеѓу министерот за образование и наука, Арбер Адеми и Марк

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Американскиот мировен корпус во земјава и годинава ќа ангажира волонтери кои е предвидено да се вклучат во работата на основните и средните училишта во земјата, со цел придонес кон подобрувањето на квалитетот на наставата, особено на часовите по англиски јазик. Ова беше истакнато на средбата помеѓу министерот за образование и наука, Арбер Адеми и Марк

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Американскиот мировен корпус во земјата и годинава ќа ангажира волонтери кои е предвидено да се вклучат во работата на основните и средните училишта во земјата, со цел придонес кон подобрувањето на квалитетот на наставата, особено на часовите по англиски јазик. Ова беше истакнато на средбата помеѓу министерот за образование и наука, Арбер Адеми, и

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Американскиот мировен корпус во земјава и годинава ќа ангажира волонтери кои е предвидено да се вклучат во работата на основните и средните училишта во земјата, со цел придонес кон подобрувањето на квалитетот на наставата, особено на часовите по англиски јазик. Ова беше истакнато на средбата помеѓу министерот за образование и наука, Арбер Адеми и Марк

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Мировниот корпус со поддршка за развој на образованието

Американскиот мировен корпус во земјава и годинава ќа ангажира волонтери кои е предвидено да се вклучат во работата на основните и средните училишта во земјата, со цел придонес кон подобрувањето на квалитетот на наставата, особено на часовите по англиски јазик. Ова беше истакнато на средбата помеѓу министерот за образование и наука, Арбер Адеми и Марк

МИРОВНИОТ КОРПУС СО ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МИРОВНИОТ КОРПУС СО ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Американскиот мировен корпус ќе продолжи да ги поддржува владините напори за унапредување на сферите на општественото живеење во Македонија, подеднакво како во урбаните, така и во руралните средини. За оваа намена и годинава ќе бидат ангажирани волонтери, кои меѓу другото, предвидено е да се вклучат и во работата на основните и средните училишта во