притисни ентер »

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина
Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Конференција за развивачи на HUAWEI 2019: Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина, бидејќи компанијата најавува проекти за развивачи кои имаат за цел проширување на партнерскиот екосистем на HUAWEI. Од 9 до 11 август, HUAWEI ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина. ХДЦ

Huawei ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина

Huawei ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина

Мобилните услуги на Huawei имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина, бидејќи компанијата најавува проекти за развивачи кои имаат за цел проширување на партнерскиот екосистем на Huawei. Од 9 до 11 август, Huawei ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина. ХДЦ 2019 донесе голем број клучни вести за брендот:

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Од 9 до 11 август, HUAWEI ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина. ХДЦ 2019 донесе голем број клучни вести за брендот: HUAWEI Mobile Services веќе е горд на над 100 милиони корисници надвор од Кина. Покрај HUAWEI DigiX Labs, ќе биде промовирана ажурирана програма за развивачи под името Shining Star, која нуди можности

Мобилните услуги на Huawei имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Мобилните услуги на Huawei имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Од 9 до 11 август, HUAWEI ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина. ХДЦ 2019 донесе голем број клучни вести за брендот: HUAWEI Mobile Services веќе е горд на над 100 милиони корисници надвор од Кина. Покрај HUAWEI DigiX Labs, ќе биде промовирана ажурирана програма за развивачи под името Shining Star, која нуди можности

Мобилните услуги на Huawei имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Мобилните услуги на Huawei имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Од 9 до 11 август, HUAWEI ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина. ХДЦ 2019 донесе голем број клучни вести за брендот: HUAWEI Mobile Services веќе е горд на над 100 милиони корисници надвор од Кина. Покрај HUAWEI DigiX Labs, ќе биде промовирана ажурирана програма за развивачи под името Shining Star, која нуди можности

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Конференција за развивачи на HUAWEI 2019: Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина, бидејќи компанијата најавува проекти за развивачи кои имаат за цел проширување на партнерскиот екосистем на HUAWEI Од 9 до 11 август, HUAWEI ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина. ХДЦ

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Од 9 до 11 август, HUAWEI ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина. ХДЦ 2019 донесе голем број клучни вести за брендот: HUAWEI Mobile Services веќе е горд на над 100 милиони корисници надвор од Кина. Покрај HUAWEI DigiX Labs, ќе биде промовирана ажурирана програма за развивачи под името Shining Star, која нуди можности

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Мобилните услуги на HUAWEI имаат над 100 милиони активни потрошувачи надвор од Кина

Од 9 до 11 август, HUAWEI ја одржа својата технолошка конференција за развивачи (ХДЦ) во Донггуан, Кина. ХДЦ 2019 донесе голем број клучни вести за брендот: HUAWEI Mobile Services веќе е горд на над 100 милиони корисници надвор од Кина. Покрај HUAWEI DigiX Labs, ќе биде промовирана ажурирана програма за развивачи под името Shining Star, која нуди можности