притисни ентер »

Реконструкција на улицата „11“ во стопанскиот комплекс Илинден
Реконструкција на улицата „11“ во стопанскиот комплекс Илинден

Реконструкција на улицата „11“ во стопанскиот комплекс Илинден

Во рамките на проектот за подобрување на патната инфраструктура, изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта, започнаа градежните активности на улицата „11“ во стопанскиот комплекс Илинден. Со градежните работи, планирано е да се изврши целосна реконструкција на улицата во должина од околу 600 метри. Оваа улица

Реконструкција на улица 11 во Стопански комплекс Илинден

Реконструкција на улица 11 во Стопански комплекс Илинден

Во рамки на Проектот за подобрување на патната инфраструктураизградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта отпочнаа градежните активности на улица „11“ во Стопански комплекс Илинден. Со градежните работи планирано е да се изврши целосна реконструкција на улицата во должина од околу 600 метри. Оваа улица е од големо

Се реконструира една улица во Стопански комплекс во Илинден

Се реконструира една улица во Стопански комплекс во Илинден

Во рамки на Проектот за подобрување на патната инфраструктураизградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта отпочнаа градежните активности на улица „11“ во Стопански комплекс Илинден Со градежните работи планирано е да се изврши целосна реконструкција на улицата во должина од околу 600 метри. Оваа улица е од големо

Реконструкција на улица 11 во Стопански комплекс Илинден

Реконструкција на улица 11 во Стопански комплекс Илинден

Во рамки на Проектот за подобрување на патната инфраструктураизградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта отпочнаа градежните активности на улица „11“ во Стопански комплекс Илинден. Со градежните работи планирано е да се изврши целосна реконструкција на улицата во должина од околу 600 метри. Оваа улица е од големо

Реконструкција на улица 11 во Стопански комплекс Илинден

Реконструкција на улица 11 во Стопански комплекс Илинден

Во рамки на Проектот за подобрување на патната инфраструктураизградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта отпочнаа градежните активности на улица „11“ во Стопански комплекс Илинден. Со градежните работи планирано е да се изврши целосна реконструкција на улицата во должина од околу 600 метри. Оваа улица е од големо

Реконструкција на улица 11 во Стопански комплекс Илинден

Реконструкција на улица 11 во Стопански комплекс Илинден

Во рамки на Проектот за подобрување на патната инфраструктураизградба, реконструкција, рехабилитација и санација на локалните улици и патишта отпочнаа градежните активности на улица „11“ во Стопански комплекс Илинден. Со градежните работи планирано е да се изврши целосна реконструкција на улицата во должина од околу 600 метри. Оваа улица е од големо