притисни ентер »

Финска на мигрантите им нуди 5.000 евра за да ја напуштат земјата
Финска на мигрантите им нуди 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финска на мигрантите им нуди 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финските власти ја зголемија финансиската помош за да поттикнат голем број мигранти да ја напуштат скандинавската земја. Владата донесе одлука да ја зголеми двојно финансиската помош за барателите на азил кои доброволно ја напуштаат земјата. Според најновата одлука, секој мигрант кој ќе ја напушти Финска ќе добие 5.000 евра, додека претходно тој износ

Финска на мигрантите им нуди по 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финска на мигрантите им нуди по 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финските власти ја зголемија финансиската помош за да поттикнат голем број мигранти да ја напуштат скандинавската земја. Владата донесе одлука да ја зголеми двојно финансиската помош за барателите на азил, кои доброволно ја напуштаат земјата. Според најновата одлука, секој мигрант што ќе ја напушти Финска ќе добие 5.000 евра, а претходно тој износ

ФИНСКА НУДИ ПО 5000 ЕВРА НА МИГРАНТИТЕ ДА ЈА НАПУШТАТ ЗЕМЈАТА: Финска ја зголеми финансиската помош за секој мигрант кој ќе ја напушти земјата

ФИНСКА НУДИ ПО 5000 ЕВРА НА МИГРАНТИТЕ ДА ЈА НАПУШТАТ ЗЕМЈАТА: Финска ја зголеми финансиската помош за секој мигрант кој ќе ја напушти земјата

Финските власти ја зголемија финансиската помош за да поттикнат голем број мигранти да ја напуштат скандинавската земја. Владата донесе одлука да ја зголеми двојно финансиската помош за барателите на азил, кои доброволно ја напуштаат земјата. Според најновата одлука, секој мигрант што ќе ја напушти Финска ќе добие 5.000 евра, а претходно тој износ

Финска на мигрантите им нуди 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финска на мигрантите им нуди 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финските власти ја зголемија финансиската помош за да поттикнат голем број мигранти да ја напуштат скандинавската земја. Владата донесе одлука да ја зголеми двојно финансиската помош за барателите на азил кои доброволно ја напуштаат земјата. Според најновата одлука, секој мигрант кој ќе ја напушти Финска ќе добие 5.000 евра, додека претходно тој износ

Финска на мигрантите им нуди 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финска на мигрантите им нуди 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финските власти ја зголемија финансиската помош за да поттикнат голем број мигранти да ја напуштат скандинавската земја. Владата донесе одлука да ја зголеми двојно финансиската помош за барателите на азил кои доброволно ја напуштаат земјата. Според најновата одлука, секој мигрант кој ќе ја напушти Финска ќе добие 5.000 евра, додека претходно тој износ

Финска на мигрантите им нуди по 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финска на мигрантите им нуди по 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финските власти ја зголемија финансиската помош за да поттикнат голем број мигранти да ја напуштат скандинавската земја. Владата донесе одлука да ја зголеми двојно финансиската помош за барателите на азил, кои доброволно ја напуштаат земјата. Според најновата одлука, секој мигрант што ќе ја напушти Финска ќе добие 5.000 евра, а претходно тој износ

Финска на мигрантите им нуди 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финска на мигрантите им нуди 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финските власти ја зголемија финансиската помош за да поттикнат голем број мигранти да ја напуштат скандинавската земја. Владата донесе одлука да ја зголеми двојно финансиската помош за барателите на азил кои доброволно ја напуштаат земјата. Според најновата одлука, секој мигрант кој ќе ја напушти Финска ќе добие 5.000 евра, додека претходно тој износ

Финска на мигрантите им нуди по 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финска на мигрантите им нуди по 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финските власти ја зголемија финансиската помош за да поттикнат голем број мигранти да ја напуштат скандинавската земја. Владата донесе одлука да ја зголеми двојно финансиската помош за барателите на азил, кои доброволно ја напуштаат земјата. Според најновата одлука, секој мигрант што ќе ја напушти Финска ќе добие 5.000 евра, а претходно тој износ

Еве ви 5.000 евра, ве молиме напуштете ја земјата: Финска со нова мерка за да ги натера мигрантите да си заминат

Еве ви 5.000 евра, ве молиме напуштете ја земјата: Финска со нова мерка за да ги натера мигрантите да си заминат

Вестите на интернет страницата Centar.mk може да се користат исклучиво за лично информирање. Забрането е превземање без писмена дозвола на редакцијата. Забрането е секакво ре-емитување на текстовите, фотографиите и видеата објавени на оваа страница без посебна писмена дозвола добиена по електронска пошта од [email protected] Со праќањето на mail до

Финска на мигрантите им нуди по 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финска на мигрантите им нуди по 5.000 евра за да ја напуштат земјата

Финските власти ја зголемија финансиската помош за да поттикнат голем број мигранти да ја напуштат скандинавската земја. Владата донесе одлука да ја зголеми двојно финансиската помош за барателите на азил, кои доброволно ја напуштаат земјата. Според најновата одлука, секој мигрант што ќе ја напушти Финска ќе добие 5.000 евра, а претходно тој износ