притисни ентер »

Дали изборот на музика влијае врз продуктивноста?
Дали изборот на музика влијае врз продуктивноста?

Дали изборот на музика влијае врз продуктивноста?

Состојбите во човечкиот мозок можат постојано да се менуваат поради внатрешни и надворешни фактори, вклучувајќи го тука и когнитивното возбудување или интензитетот на емоциите, како и состојбите кои ги подразбираат когнитивните перформанси. Одржувањето соодветно ниво на когнитивна возбуда може да резултира со попродуктивен тек на секојдневните когнитивни