притисни ентер »

„Трепкај, трепкај, елкичке“ и на знаковен јазик
„Трепкај, трепкај, елкичке“ и на знаковен јазик

„Трепкај, трепкај, елкичке“ и на знаковен јазик

Деца од Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас „Кочо Рацин“ од Битола гостуваа во новогодишната емисија „Светот на тишината“ на Македонската радио-телевизија. Емисијата се реализира на македонски говорен и на знаковен јазик. Дефектологот Елена Петровска, која била дел од тимот што работел во подготовката на песната, ни изјави: - Откако се