притисни ентер »

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?
Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Од самиот почеток во 1969. година, еден од основачите на Samsung, Lee Byung-chul, цврсто верувал дека компанијата ќе заземе посебно место во историјата на технологијата, нешто за коешто сведочи самиот избор на името, кој на корејски значи „ три ѕвезди “ ( sam – три и sung – ѕвезда). Зборот “три“ претставува нешто големо, бројно и моќно , додека зборот

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Од самиот почеток во 1969. година, еден од основачите на Samsung, Lee Byung-chul, цврсто верувал дека компанијата ќе заземе посебно место во историјата на технологијата, нешто за коешто сведочи самиот избор на името, кој на корејски значи „ три ѕвезди “ ( sam – три и sung – ѕвезда). Зборот “три“ претставува нешто големо, бројно и моќно , додека зборот

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија

Од самиот почеток во 1969. година, еден од основачите на Samsung, Lee Byung-chul, цврсто верувал дека компанијата ќе заземе посебно место во историјата на технологијата, нешто за коешто сведочи самиот избор на името, кој на корејски значи „три ѕвезди“ (sam – три и sung – ѕвезда). Зборот “три“ претставува нешто големо, бројно и моќно, додека зборот

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Од самиот почеток во 1969. година, еден од основачите на Samsung, Lee Byung-chul, цврсто верувал дека компанијата ќе заземе посебно место во историјата на технологијата, нешто за коешто сведочи самиот избор на името, кој на корејски значи „три ѕвезди“ (sam – три и sung – ѕвезда). Зборот “три“ претставува нешто големо, бројно и моќно, додека зборот

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Од самиот почеток во 1969. година, еден од основачите на Samsung, Lee Byung-chul, цврсто верувал дека компанијата ќе заземе посебно место во историјата на технологијата, нешто за коешто сведочи самиот избор на името, кој на корејски значи „ три ѕвезди “ ( sam – три и sung – ѕвезда). Зборот “три“ претставува нешто големо, бројно и моќно , додека зборот

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Од самиот почеток во 1969. година, еден од основачите на Samsung, Lee Byung-chul, цврсто верувал дека компанијата ќе заземе посебно место во историјата на технологијата, нешто за коешто сведочи самиот избор на името, кој на корејски значи „ три ѕвезди “ ( sam – три и sung – ѕвезда). Зборот “три“ претставува нешто големо, бројно и моќно , додека зборот

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Од самиот почеток во 1969. година, еден од основачите на Samsung, Lee Byung-chul, цврсто верувал дека компанијата ќе заземе посебно место во историјата на технологијата, нешто за коешто сведочи самиот избор на името, кој на корејски значи „три ѕвезди“ ( sam – три и sung – ѕвезда). Зборот “три“ претставува нешто големо, бројно и моќно, додека зборот

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија

Од самиот почеток во 1969. година, еден од основачите на Samsung, Lee Byung-chul, цврсто верувал дека компанијата ќе заземе посебно место во историјата на технологијата, нешто за коешто сведочи самиот избор на името, кој на корејски значи „три ѕвезди“ (sam – три и sung – ѕвезда). Зборот “три“ претставува нешто големо, бројно и моќно, додека зборот

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Како Samsung го промени светот на дигиталната технологија?

Од самиот почеток во 1969. година, еден од основачите на Samsung, Lee Byung-chul, цврсто верувал дека компанијата ќе заземе посебно место во историјата на технологијата, нешто за коешто сведочи самиот избор на името, кој на корејски значи „ три ѕвезди “ ( sam – три и sung – ѕвезда). Зборот “три“ претставува нешто големо, бројно и моќно , додека зборот