притисни ентер »

Донесена Програмата за економски реформи 2021-2023 година, обезбедени средства за спас на Преспанско и Дојранско езеро
Донесена Програмата за економски реформи 2021-2023 година, обезбедени средства за спас на Преспанско и Дојранско езеро

Донесена Програмата за економски реформи 2021-2023 година, обезбедени средства за спас на Преспанско и Дојранско езеро

На вчерашната седница Владата ја донесе и Програмата за економски реформи 2021 – 2023 година, која како обврска е и дел од реформите согласно евроинтеграцискиот процес, а министерот за финансии е задолжен да ја достави до Европската комисија до 31-ви јануари 2021 година. Програмата за економски реформи содржи макроекономски проекции, план на Буџетот

Програмата за економски реформи предвидува подобрување на деловното окружување и намалување на сивата економија

Програмата за економски реформи предвидува подобрување на деловното окружување и намалување на сивата економија

Владата ја донесе и Програмата за економски реформи 2021 – 2023 година, која како обврска е и дел од реформите согласно евроинтеграцискиот процес, а министерот за финансии е задолжен да ја достави до Европската комисија до 31-ви јануари 2021 година. -Програмата за економски реформи содржи макроекономски проекции, план на Буџетот за наредни три години,

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои тригодишната стратегија за структурни реформи – Програма на економски реформи (ПЕР) 2021-2023, соопшти Министерството за финансии. Програмата, чија подготовка ја координира Министерството за финансии, ја содржи среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и структурните реформи што треба да се спроведат, а кои се утврдени преку

41-та седница на Владата: Донесена е Програмата за економски реформи 2021 – 2023

41-та седница на Владата: Донесена е Програмата за економски реформи 2021 – 2023

На оваа седница Владата ја донесе и Програмата за економски реформи 2021 – 2023 година, која како обврска е и дел од реформите согласно евроинтеграцискиот процес, а министерот за финансии е задолжен да ја достави до Европската комисија до 31-ви јануари 2021 година. Програмата за економски реформи содржи макроекономски проекции, план на Буџетот за наредни

Донесена Програмата за економски реформи 2021 – 2023

Донесена Програмата за економски реформи 2021 – 2023

На денешната седница Владата ја донесе и Програмата за економски реформи 2021 – 2023 година, која како обврска е и дел од реформите согласно евроинтеграцискиот процес, а министерот за финансии е задолжен да ја достави до Европската комисија до 31-ви јануари 2021 година. Програмата за економски реформи содржи макроекономски проекции, план на Буџетот

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои тригодишната стратегија – Програма на економски реформи (ПЕР) 2021-2023 која што ја содржи среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и структурните реформи што треба да се спроведат, а кои се утврдени преку заеднички дијалог со Европската комисија. Во Програмата за економски реформи 2021-2023, чија подготовка ја координираше

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои тригодишната стратегија – Програма на економски реформи (ПЕР) 2021-2023 која што ја содржи среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и структурните реформи што треба да се спроведат, а кои се утврдени преку заеднички дијалог со Европската комисија. Во Програмата за економски реформи 2021-2023, чија подготовка ја координираше

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои тригодишната стратегија за структурни реформи – Програма на економски реформи (ПЕР) 2021-2023, соопшти Министерството за финансии. Програмата, чија подготовка ја координира Министерството за финансии, ја содржи среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и структурните реформи што треба да се спроведат, а кои се утврдени преку

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои тригодишната стратегија за структурни реформи – Програма на економски реформи (ПЕР) 2021-2023, соопшти Министерството за финансии. Програмата, чија подготовка ја координира Министерството за финансии, ја содржи среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и структурните реформи што треба да се спроведат, а кои се утврдени преку

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои Програмата за економски реформи 2021-2023

Владата ја усвои тригодишната стратегија за структурни реформи – Програма на економски реформи (ПЕР) 2021-2023. Овoj стратешки документ e исклучително важен дел од пристапниот процес кон Европската Унија. Програмата, чија подготовка ја координира Министерството за финансии, ја содржи среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и структурните