притисни ентер »

Општина Карпош, кога ќе „збришете“ депонија Би Би Си ќе ги информирате?
Општина Карпош, кога ќе „збришете“ депонија Би Би Си ќе ги информирате?

Општина Карпош, кога ќе „збришете“ депонија Би Би Си ќе ги информирате?

Во скопските рубрики на медиумите едно од главните вести е дека градоначалникот на Карпош поставил нов лежечки полицаец пред училиштето „Петар Поп Арсов“ во должина на улицата „Разловечко востание“, а во тек било поставување на ваков тип сигнализација и долж улицата „Волгоградска“. Информацијата се презема и шири како лежечкиот полицаец да е поставен

Лежечки полицајци околу ООУ „Петар Поп Арсов“

Лежечки полицајци околу ООУ „Петар Поп Арсов“

Општина Карпош постави нов „лежечки полицаец“ во населбата Карпош 4, околу основното училиште „Петар Поп Арсов“, во должина на улицата „Волгоградска“, а во тек е поставување на ваков тип сигнализација и долж улицата „Разловечко востание“. Основната цел е да се зголеми безбедноста на најмладите, како и на сите граѓани. Во овој дел, покрај училиштето

Нов „лежечки полицаец“ во Карпош

Нов „лежечки полицаец“ во Карпош

Општина Карпош постави нов „лежечки полицаец“ во населбата Карпош 4, околу основното училиште „Петар Поп Арсов“, во должина на улицата „Разловечко востание“, а во тек е поставување на ваков тип сигнализација и долж улицата „Волгоградска“. Основната цел е да се зголеми безбедноста на најмладите, како и на сите граѓани. Во овој дел, покрај училиштето

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4

Општина Карпош постави нов „лежечки полицаец“ во населбата Карпош 4, околу основното училиште „Петар Поп Арсов“, во должина на улицата „Разловечко востание“, а во тек е поставување на ваков тип сигнализација и во должина на улицата „Волгоградска“. Целта е да се зголеми безбедноста на најмладите, како и на сите граѓани. Во овој дел, покрај училиштето

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4 околу ООУ „П.П.Арсов“

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4 околу ООУ „П.П.Арсов“

Основната цел е да се зголеми безбедноста на најмладите, како и на сите граѓани. Во овој дел, покрај училиштето има и две предучилишни установи (градинки), при што фреквенцијата на возила е голема. На овој потег, локалната самоуправа има воспоставено и нов сообраќаен режим. Имено, еднонасочниот сообраќај и новата хоризонтална и вертикална сигнализација

Поставено нови „лежечки полицајци“ околу училиштето „Петар Поп Арсов“

Поставено нови „лежечки полицајци“ околу училиштето „Петар Поп Арсов“

Општина Карпош постави нов „лежечки полицаец“ во населбата Карпош 4, околу основното училиште „Петар Поп Арсов“, во должина на улицата „Разловечко востание“, а во тек е поставување на ваков тип сигнализација и долж улицата „Волгоградска“. Основната цел е да се зголеми безбедноста на најмладите, како и на сите граѓани. Во овој дел, покрај училиштето

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4 околу ООУ „П.П.Арсов“

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4 околу ООУ „П.П.Арсов“

Општина Карпош постави нов „лежечки полицаец“ во населбата Карпош 4, околу основното училиште „Петар Поп Арсов“, во должина на улицата „Разловечко востание“, а во тек е поставување на ваков тип сигнализација и долж улицата „Волгоградска“. Основната цел е да се зголеми безбедноста на најмладите, како и на сите граѓани. Во овој дел, покрај училиштето

Поставен е „лежечки полицаец“ во Карпош 4

Поставен е „лежечки полицаец“ во Карпош 4

Поставен е „лежечки полицаец“ во Карпош 4, околу училиштето „Петар Поп Арсов“, на ул. „Разловечко востание“, а во тек е и поставување на ваква сигнализација и долж „Волгоградска“. Во овој дел имаме и две градинки и важно е да се зголеми безбедноста во сообраќајот. На овој потег, еднонасочниот режим на сообраќај и новата сигнализација придонесоа за

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4 околу ООУ „П.П.Арсов“

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4 околу ООУ „П.П.Арсов“

Општина Карпош постави нов „лежечки полицаец“ во населбата Карпош 4, околу основното училиште „Петар Поп Арсов“, во должина на улицата „Разловечко востание“, а во тек е поставување на ваков тип сигнализација и долж улицата „Волгоградска“. Основната цел е да се зголеми безбедноста на најмладите, како и на сите граѓани. Во овој дел, покрај училиштето

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4 околу ООУ „П.П.Арсов“

Нови „лежечки полицајци“ во Карпош 4 околу ООУ „П.П.Арсов“

Општина Карпош постави нов „лежечки полицаец“ во населбата Карпош 4, околу основното училиште „Петар Поп Арсов“, во должина на улицата „Разловечко востание“, а во тек е поставување на ваков тип сигнализација и долж улицата „Волгоградска“.