притисни ентер »

Какви општини имаме
Какви општини имаме

Какви општини имаме

Познато е дека во земјава постојат општини и населени места. Тие се регулирани со Законот за територијална организација на локалната самоуправа, кој е донесен во 2004 година, како последен закон од оваа област. Во изминатиот период, од 2004 година до денес, неколкупати се направени одредени измени и дополнувања. Така што денес во земјава постојат 80

Какви општини имаме

Какви општини имаме

Познато е дека во земјава постојат општини и населени места. Тие се регулирани со Законот за територијална организација на локалната самоуправа, кој е донесен во 2004 година, како последен закон од оваа област. Во изминатиот период, од 2004 година до денес, неколкупати се направени одредени измени и дополнувања. Така што денес во земјава постојат 80