притисни ентер »

Сладолед, лута храна, сокови не консумирајте пред пливање!
Сладолед, лута храна, сокови не консумирајте пред пливање!

Сладолед, лута храна, сокови не консумирајте пред пливање!

Производи, кои не треба да ги консумирате пред пливање се: Сладолед – потрошувачка на храна со висока содржина на масти пред пливање може да предизвика проблеми со подуен стомак и непријатност, а сладолетот тогаш е виновен за тоа. Лута храна – со оглед на тоа дека телото најмногу е во хоризонтална положба, додека плуватте, рефлуксот и киселините можат

Сладолед, лута храна, сокови не консумирајте пред пливање!

Сладолед, лута храна, сокови не консумирајте пред пливање!

Сладолед, лута храна, сокови не консумирајте пред пливање! Производи, кои не треба да ги консумирате пред пливање се: Сладолед – потрошувачка на храна со висока содржина на масти пред пливање може да предизвика проблеми со подуен стомак и непријатност, а сладолетот тогаш е виновен за тоа. Лута храна – со оглед на тоа дека телото најмногу е во хоризонтална

КOPИСНИ СОВETИ: Овие производи немojте да ги конcyмирате пред пливање

КOPИСНИ СОВETИ: Овие производи немojте да ги конcyмирате пред пливање

Производи, кои нe треба да ги koнсумирате пред пливање се: Сладолед – потpoшувачка на храна со виcoка содржина на acти пред пливaњe може да пpeдизвика пpoблеми со подyeн стомак и неприjaтност, а сладолетот тогаш е винoвeн за тоа. Лута храна – со оглед на тоа дека телото најмногу е во хоризонтална положба, додека пливатте, peфлуксот и киceлините мoжaт

Сладолед, лута храна, сокови не консумирајте пред пливање!

Сладолед, лута храна, сокови не консумирајте пред пливање!

Производи, кои не треба да ги консумирате пред пливање се: Сладолед – потрошувачка на храна со висока содржина на масти пред пливање може да предизвика проблеми со подуен стомак и непријатност, а сладолетот тогаш е виновен за тоа. Лута храна – со оглед на тоа дека телото најмногу е во хоризонтална положба, додека плуватте, рефлуксот и киселините можат