Алатки за новинарите

GRID.MK врз основа на базата од сите објавени вести и нивно постојано преземање, креираше неколку алатки/статистики кои се од голема корист на новинарите при нивната работа. Алатките се креирани со помош на новинарите и очекуваме забелешки за да ги направиме покорисни:

Повеќе како работат овие алатки дознајте тука. Вашите предлози пратете ги тука или на contact@grid.mk.

Додатоци / Widgets

GRID.MK има изработено неколку додатоци / widgets кои може да ги додадете на вашиот сајт (блог) доколку се вклопува во вашиот концепт. На пример, во рубриката Спортски вести може да поставите додаток од GRID.MK за последни голови, или на вашиот блог за технологија да поставите додаток за последните вести од категоријата Технологија. Еве пример како изгледаат некои од додатоците:

<iframe frameborder="0" height="250" src="http://grid.mk/widget/1" width="300" scrolling="no"></iframe>

<iframe frameborder="0" height="250" src="http://grid.mk/widget/2" width="300" scrolling="no"></iframe>

Доколку сте заинтересирани за изработка на специфичен додаток, контактирајте не тука или на contact@grid.mk.

Размена на банери

GRID.MK поддржува размена на банери со веб сајтовите со цел взаемна промоција. Позицијата каде ќе бидат поставени банерите на GRID.MK варира во зависност од слободниот простор (внатрешни страни, насловна страна, Facebook апликација, Facebook фан страна). Контактирајте не тука или на contact@grid.mk.

<iframe frameborder="0" height="250" src="http://grid.mk/adsgrid" width="300"></iframe>

Препораки до сајтовите

Ова се дел од препораките кои треба да ги исполнуваат сајтовите за брзо и точно преземање на вестите од GRID.MK:

Услови за додавање на веб сајт

GRID.MK постојано ги прати активностите на македонските веб сајтови. GRID.MK при одлуката дали некој сајт да биде додаден како извор на вести ги разгледува следниве факти:

Веб сајт може да предложите тука или на contact@grid.mk.

 

Објавување на Facebook фан страната

GRID.MK на својата фан страна главно објавува:

КЛИКНИ
kariera.mk